PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia w formie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją, w tym stolarką okienno-drzwiową. Sprawdź, w jaki sposób i z jakiego wsparcia możesz skorzystać w ramach programu.

  1. Co to jest Program Czyste Powietrze?
  2. Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?
  3. Czy właściciele nowo budowanych domów mogą ubiegać się o dotację z Programu Czyste Powietrze?
  4. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc skorzystać z Programu Czyste Powietrze?
  5. Czy są jakieś szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych stolarki otworowej, którą dofinansowuje program?
  6. Jaką kwotę dotacji można uzyskać z Programu Czyste Powietrze?
  7. Czy można otrzymać dofinansowanie, jeżeli została już zakończona inwestycja wymiany okien/drzwi?
  8. W jaki sposób i gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dotacji?
  9. 📞 Kontakt do doradcy technicznego Abakus Okna S.A. ds. Programu Czyste Powietrze.

Co to jest Program Czyste Powietrze?

Jest to program mający na celu poprawienie jakości powietrza oraz zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych, ale także poprawę efektywności energetycznej budynku. W ramach programu możliwa jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacja budynku czy wymiana stolarki otworowej. Program docelowo będzie prowadzony do 2029 roku.

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Uprawniona do otrzymania dotacji jest każda osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego, jak również lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku jednorodzinnym (z oddzielną księgą wieczystą).

Czy właściciele nowo budowanych domów mogą ubiegać się o dotację z Programu Czyste Powietrze?

Od dnia 15 maja 2020 r. program niestety nie przewiduje dotacji dla właścicieli/współwłaścicieli domów nowo budowanych. Dla budynku, którego właściciele wystąpili o zgodę na budowę lub dokonali zgłoszenia budowy po 31 grudnia 2013 r., nie przysługuje dofinansowanie na termomodernizację.

Jakie kryteria należy spełnić, aby móc skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Występują dwa poziomy dofinansowań – podstawowy oraz podwyższony. Na poziomie podstawowym jedynym warunkiem uzyskania dotacji jest dochód roczny. Nie może on przekroczyć kwoty 100 000 zł (za rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku). Dochód ten dotyczy tylko i wyłącznie Beneficjenta, który stara się o dofinansowanie.

Na drugim poziomie, tzw. podwyższonym (ma on zostać uruchomiony pod koniec roku 2020), pod uwagę brany jest średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego. Nie może on przekroczyć kwoty 1400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1960 zł w przypadku jednoosobowego.

Czy są jakieś szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych stolarki otworowej, którą dofinansowuje program?

Aby otrzymać dofinansowanie, wymieniana stolarka musi spełniać warunki techniczne zgodne z rozporządzeniem obowiązującym od dnia 31.12.2020 r. Dotyczy ono współczynnika przenikania ciepła Uw dla stolarki:
okna zewnętrzne – Uw = 0,90 W/(m2·K)
drzwi zewnętrzne – Uw =1,3 W/(m2·K)

Oczywiście, powyższe normy spełniają najwyższej jakości produkty Abakus Okna S.A. Dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze można otrzymać na okna Premium z linii blu: bluENERGY, bluSYNEGO, bluDECORO, bluINTERO, bluALUbluVISIO oraz na każdy z klasycznych i nowoczesnych modeli eleganckich drzwi zewnętrznych.

Jaką kwotę dotacji można uzyskać z Programu Czyste Powietrze?

W przypadku wymiany stolarki lub termomodernizacji budynku, możemy liczyć na kwotę rzędu nawet do 15 000 zł w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania lub 10 000 zł w podstawowym wariancie. Jednak należy się liczyć z tym, że na wymianę okien/drzwi otrzymamy maksymalnie do 30% wartości (lecz nie więcej niż kwota maksymalna 15 000/10 000zł). Szczegółowe informacji na ten temat można uzyskać u doradcy technicznego Abakus Okna S.A. (dane kontaktowe podajemy poniżej).

Czy można otrzymać dofinansowanie, jeżeli została już zakończona inwestycja wymiany okien/drzwi?

Tak, jednak należy spełnić dwa kryteria. Po pierwsze, zamontowana stolarka musi spełniać warunki techniczne zgodne ze wspominanym już rozporządzeniem. Drugi warunek dotyczy samej inwestycji. Nie mogła ona zostać rozpoczęta wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, jak również nie przed terminem 15.05.2020 r.

W jaki sposób i gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dotacji?

Wnioski można złożyć na dwa sposoby – osobiście w urzędzie lub przez Internet (online).

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w odpowiedniej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (istnieje 16 oddziałów po 1 w każdym województwie) lub w gminie, która podpisała umowę o współpracy z WFOŚiGW.

Aby złożyć wniosek online, należy wejść na odpowiednią dla swojego województwa zakładkę ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu założenia konta na Portalu Beneficjenta. Stamtąd można pobrać rzeczony wniosek oraz przeczytać instrukcję, jak krok po kroku go uzupełnić. Wnioski są rozpatrywane do 30 dni od dnia wpływu wniosku do WFOŚiGW.

Kontakt do doradcy technicznego Abakus Okna S.A. ds. Programu Czyste Powietrze

W razie pytań czy wątpliwości doradca techniczny Abakus Okna S.A. odpowie na wszelkie pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze. Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 85 713 09 81 lub e-mail: czystepowietrze@abakus-okna.com.pl.
10 zmian w programie czyste powietrze

Po więcej informacji odsyłamy również na oficjalną stronę rządowego programu>>