PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła, a także prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych. W jego ramach dofinansowanie można otrzymać m.in. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Sprawdź, w jaki sposób i z jakiego wsparcia możesz skorzystać w ramach Programu Czyste Powietrze. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i zasady obowiązujące od stycznia 2023 roku.

Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się z doradcami Abakus Okna. Chętnie pomożemy poznać szczegóły aktualnych przepisów.

 1. Co to jest Program Czyste Powietrze?
 2. Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?
 3. Czy właściciele nowo budowanych domów mogą ubiegać się o dotację z Programu Czyste Powietrze?
 4. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc skorzystać z Programu Czyste Powietrze?
 5. Czy są jakieś szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych stolarki otworowej, którą dofinansowuje program?
 6. Jaką kwotę dotacji można uzyskać z Programu Czyste Powietrze?
 7. Banki w Programie Czyste Powietrze – kredyt
 8. Czy można otrzymać dofinansowanie, jeżeli inwestycja wymiany okien/drzwi została już zakończona ?
 9. Czy można otrzymać dofinansowanie, jeżeli inwestycja wymiany okien/drzwi nie została jeszcze rozpoczęta?
 10. W jaki sposób i gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dotacji?
 11. 📞 Kontakt do doradcy technicznego Abakus Okna ds. Programu Czyste Powietrze.

Co to jest Program Czyste Powietrze?

Jest to program mający na celu poprawienie jakości powietrza oraz zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych, ale także poprawę efektywności energetycznej budynku. W ramach programu możliwa jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacja budynku czy wymiana stolarki otworowej – na nowoczesne i energooszczędne. Program docelowo będzie prowadzony do 2029 roku.

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Uprawniona do otrzymania dotacji jest każda osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego, jak również lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku jednorodzinnym (z oddzielną księgą wieczystą).

Czy właściciele nowo budowanych domów mogą ubiegać się o dotację z Programu Czyste Powietrze?

Niestety nie. Od dnia 15 maja 2020 r. program nie przewiduje dotacji dla właścicieli/współwłaścicieli domów nowo budowanych. Dla budynku, którego właściciele wystąpili o zgodę na budowę lub dokonali zgłoszenia budowy po 31 grudnia 2013 r., nie przysługuje dofinansowanie na termomodernizację.

Jakie kryteria należy spełnić, aby móc skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Od 3 stycznia 2023 występują trzy poziomy dotacji – podstawowy, podwyższony oraz najwyższy.

Na poziomie podstawowym jedynym warunkiem uzyskania dotacji jest dochód roczny. Nie może on przekroczyć kwoty 135 000 zł (za rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku). Dochód ten dotyczy tylko i wyłącznie Beneficjenta, który stara się o dofinansowanie.
Na drugim poziomie, tzw. podwyższonym, pod uwagę brany jest średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego. Nie może on przekroczyć kwoty:
– 1894 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub
– 2651 zł w przypadku jednoosobowego.
Ostatni najwyższy próg dofinansowania jest także uwzględniany od przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa – limity wynoszą:
– 1090 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
– 1526 dla gospodarstwa jednoosobowego, również w przypadku kiedy Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Czy są jakieś szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych stolarki otworowej, którą dofinansowuje program?

Aby otrzymać dofinansowanie, wymieniana stolarka musi spełniać warunki techniczne zgodne z rozporządzeniem obowiązującym od dnia 31.12.2020 r. A dokładniej, musi charakteryzować się odpowiednim współczynnikiem przenikania ciepła Uw. Obecne normy dla stolarki to maksymalnie:
okna zewnętrzne – Uw = 0,90 W/(m2·K)
drzwi zewnętrzne – Uw =1,3 W/(m2·K)

Oczywiście, powyższe normy z nawiązką spełniają produkty Abakus Okna.  Dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze można otrzymać na okna Premium z linii blu: bluENERGY, bluSYNEGO, bluENERGY GRETA, bluDECORO, bluINTERO, bluALU oraz na każdy z klasycznych i nowoczesnych modeli eleganckich drzwi zewnętrznych.

Jaką kwotę dotacji można uzyskać z Programu Czyste Powietrze?

W przypadku wymiany stolarki otworowej możemy liczyć na kwotę rzędu nawet do 40 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania lub 25 000/13 000 zł w odpowiednio podwyższonym/podstawowym wariancie.

Dodatkowo, co warte zauważenia, w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania możemy uzyskać do 100% dotacji za wymianę stolarki. Jednak już w pozostałych przypadkach należy się liczyć z tym, że na wymianę okien/drzwi otrzymamy maksymalnie do 70% i 40% wartości (lecz nie więcej niż kwoty maksymalne wskazane powyżej).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u doradcy technicznego Abakus Porzecki S.K.A.

Banki w Programie Czyste Powietrze – kredyt

Od 6 lipca 2021 roku w programie „Czyste Powietrze” możliwe jest dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski do w/w dofinansowania należy złożyć w banku, który przystąpił do Programu „Czyste Powietrze”. Są to: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska.

W przypadku składania wniosków poprzez bank istnieje kilka ważnych różnic w porównaniu do wniosków składanych przez WFOŚiGW:

 1. Okres realizacji obejmuje 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku (przez WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku);
 2. Rozliczenie całości nastąpi dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia (przez WFOŚiGW: maksymalnie w 3 ratach);
 3. Nie ma możliwości złożenia korekty wniosku, zachodzi konieczność wygenerowania nowego (przez WFOŚiGW: można nanosić korekty).

Tak jak w przypadku składania wniosków przez WFOŚiGW – umożliwiono rozpoczęcie realizacji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (zmiana nastąpiła od 3 stycznia 2023 roku).

czyste powietrze 2021, czyste powietrze wniosek, czyste powietrze dofinansowanie, programu, powietrze, czyste, wniosku, dopłaty, czyste powietrze, priorytetowego czyste, programu priorytetowego czyste, priorytetowego czyste powietrze, lipca

Czy można otrzymać dofinansowanie, jeżeli inwestycja wymiany okien/drzwi została już zakończona?

Tak, w tym przypadku należy jednak spełnić dwa kryteria. Po pierwsze, zamontowana stolarka musi spełniać warunki techniczne zgodne ze wspominanym już rozporządzeniem. Drugi warunek dotyczy samej inwestycji. Nie mogła ona zostać rozpoczęta wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Czy można otrzymać dofinansowanie, jeżeli inwestycja wymiany okien/drzwi nie została jeszcze rozpoczęta?

Tak, od 2022 roku istnieje możliwość prefinansowania inwestycji. Więcej na ten temat można przeczytać na naszym blogu: Zmiany w Programie Czyste Powietrze – będzie prefinansowanie.

W jaki sposób i gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dotacji?

Wnioski można złożyć na dwa sposoby – osobiście w urzędzie lub przez Internet (online). W przypadku dotacji na spłatę kredytu – przez bank biorący udział w Programie.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w odpowiedniej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (istnieje 16 oddziałów po 1 w każdym województwie) lub w gminie, która podpisała umowę o współpracy z WFOŚiGW.

Aby złożyć wniosek online, należy wejść na odpowiednią dla swojego województwa zakładkę ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu założenia konta na Portalu Beneficjenta. Stamtąd można pobrać rzeczony wniosek oraz przeczytać instrukcję, jak krok po kroku go uzupełnić. Wnioski są rozpatrywane do 30 dni od dnia wpływu wniosku do WFOŚiGW.

Wniosek można również wygenerować samodzielnie po zalogowaniu na stronie NFOSiGW: Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Czyste Powietrze.

Kontakt do doradcy technicznego Abakus Okna ds. Programu Czyste Powietrze

W razie pytań czy wątpliwości doradca techniczny Abakus Okna S.A. odpowie na wszelkie pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze. Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 85 713 09 81 lub e-mail: czystepowietrze@abakus-okna.com.pl.
10 zmian w programie czyste powietrze

Po więcej informacji odsyłamy również na oficjalną stronę rządowego programu>>