Jakośc Roku 2014 - bluEnergyKonkurs "JAKOŚĆ ROKU" organizowany jest corocznie przez Fundację Qualitas - Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach i ma na celu promocję jakości oraz wysokich standardów w działalności gospodarczej na polskim rynku. Jesteśmy niezwykle dumni z naszego osiągnięcia - znaleźliśmy się bowiem w wąskim gronie przedsiębiorstw, które cieszą się zaufaniem klientów, a także trwałą i owocną współpracą z naszymi kontrahentami. O wysokiej randze programu JAKOŚĆ ROKU świadczy wąskie i nieprzypadkowe  grono laureatów konkursu. W tym roku, patronat honorowy nad konkursem objęła prestiżowa organizacja European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli.

Nasz sukces umożliwiło wprowadzenie nowego, unikalnego systemu zarządzania jakością produkcji - IRMC Production. Uważamy, że wytwarzanie  okien w asyście najnowocześniejszego parku maszynowego w Europie zwiastuje nadejście przełomu na rynku stolarki. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni, zapewniamy jednocześnie, że naszą ambicją jest dalsze doskonalenie technologii produkcji w fabryce ABAKUS OKNA S.A.