Prawo ochronne na znak towarowy

Od dnia 26.03.2012r. Urząd patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nadał prawo ochronne na nasz znak towarowy.

Abakus logo