Blog

Od połowy lipca beneficjenci Programu Czyste Powietrze mogą liczyć nie tylko na dotację, ale i prefinansowanie inwestycji. Oznacza to, że część pieniędzy trafi do nich jeszcze przed rozpoczęciem prac. Poza tym, maksymalne kwoty dopłat będą wyższe. Jakie jeszcze zmiany w Programie Czyste Powietrze wprowadzono w drugiej połowie 2022?

czyste powietrze, czyste powietrze 2022, zmiany w programie czyste powietrze, prefinansowanie w programie czyste powietrze, dotacja na wymianę okien

Zmiany w Programie Czyste Powietrze #1

Najważniejsze zmiany, jakie ustawodawca wprowadza w połowie lipca 2022 roku dotyczą nowej opcji prefinansowania wymiany starego źródła ciepła i prac termomodernizacyjnych. Co dokładnie to znaczy? Od teraz inwestorzy będą mogli dostać do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji z wyprzedzeniem. Czyli jeszcze przed wymianą pieca czy stolarki okiennej i drzwiowej.

Co ważne, z opcji tej skorzystać mogą jedynie wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze #2

Ale to nie wszystko. Zmiany w Programie dotyczą również maksymalnych kwot dopłat dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów. W skrócie – będą mogli oni otrzymać więcej.

I tak, korzystający z Części 2 Programu mogą liczyć na dotację do 47.000 zł. Zgodnie z kryteriami Ci inwestorzy muszą być właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także osiągać przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający kwot:
a) 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Z kolei beneficjanci z Części 3 Programu mogą liczyć na dopłatę nawet do 79.000 zł. Tu kryterium dochodowe wynosi:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zmiany w Programie Czyste Powietrza a ulga podatkowa

Powyższe zmiany nie wpływają na możliwość korzystania przez beneficjentów z opcji odliczenia od podatku wydatków na termomodernizację domu. Więcej informacji na temat zasad regulujących rozliczenia PIT i skorzystania z tej ulgi, znajdziecie tutaj: Ulga termomodernizacyjna 2022 – sprawdź co i ile możesz odliczyć.

czyste powietrze, czyste powietrze 2022, zmiany w programie czyste powietrze, prefinansowanie w programie czyste powietrze, dotacja na wymianę okien

O Programie

Program Czyste Powietrze prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski składać można w odpowiednich WFOŚiGW lub drogą elektroniczną. Program ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a przez to poprawę jakości powietrza poprzez wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Mogą z niego korzystać właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie przyznawane jest m.in. na:
• wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
• przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynku, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Kwoty dotacji uzależnione są od rodzaju i wartości przedsięwzięć podejmowanych przez inwestorów. Umowy w ramach programu Czyste Powietrze będą podpisywane do końca 2027 roku, a środki wydatkowane do końca 2029 roku. Dotychczas w jego ramach złożono ponad 470 tys. wniosków i podpisano niemal 400 tys. umów. Budżet programu opiewa na 103 miliardy złotych.

Dowiedz się więcej: Program Czyste Powietrze

inne z tej kategorii