Blog

Okna za blisko granicy działki — co teraz?
2021-04-27

Masz okna za blisko granicy działki? A może twój sąsiad niemal zagląda do Twojego domu? Sprawdź, jaka jest prawidłowa odległość okien od granicy działki, co przewiduje w tej kwestii prawo budowlane i co można zrobić w sytuacji spornej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku reguluje kwestię warunków technicznych budynków, w tym odległości okien od granic działki. Co zrobić, jeśli okaże się, że masz okna za blisko granicy działki? I kiedy możemy mówić, że dom został postawiony zbyt blisko względem działki sąsiedniej? Sprawdzamy, co w tym aspekcie głosi prawo budowlane.

okna za blisko granicy, dom zbyt blisko działki, okna za blisko granicy działki, odległość okien od granic działki, odległości okien od granicy działki, okna blisko granicy działki, dom zbyt blisko granicy działki, odległość okien od granicy działki warunki techniczne, odległość okien dachowych od granicy działki, odległość ściany bez okien od granicy działki, odległość budynku bez okien od granicy działki, okna za blisko granicy co teraz, jaka odległość okien od granicy działki, okna przy granicy działki
Źródło: www.homebuilding.co.uk

Jaka jest prawidłowa odległość okien od granic działki?

Zgodnie z prawem budowlanym, istnieją minimalne odległości budynków od granicy z działką sąsiednią, których przekroczyć nie wolno. Okno lub drzwi nie powinno znajdować się bliższej odległości od granic działki niż 4 m. W przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy, minimalna odległość budynków od granicy z działką sąsiednią może wynosić 3 m. Wartości te dotyczą budynków usytuowanych równolegle lub skośnie do granicy działki. Jeśli jednak budynek jest położony nierównolegle do granicy z działką sąsiednią albo gdy w połaci dachu zwróconej ku granicy umieszczone jest okno połaciowe lub lukarna, wówczas mierzy się odległość w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznego otworu okiennego lub drzwiowego. Niemniej, odległość okien dachowych od granicy działki pozostaje taką samą wartością, jak w przypadku okien standardowych. W przypadku ściany bez okien i drzwi, podajemy wartość wymierzoną od najbliższego narożnika albo wykusza.

Zobacz też: Okna do garażu

okna za blisko granicy, dom zbyt blisko działki, okna za blisko granicy działki, odległość okien od granic działki, odległości okien od granicy działki, okna blisko granicy działki, dom zbyt blisko granicy działki, odległość okien od granicy działki warunki techniczne, odległość okien dachowych od granicy działki, odległość ściany bez okien od granicy działki, odległość budynku bez okien od granicy działki, okna za blisko granicy co teraz, jaka odległość okien od granicy działki, okna przy granicy działki
Źródło: www.self-build.co.uk/

W jakich sytuacjach dopuszcza się zmniejszenie odległości budynku od granicy?

Okna przy granicy działki to zawsze gorący temat, jednak prawo budowalne jest w tej kwestii niezmienne. Niemniej, od każdej reguły czy zapisu, tak i w tym przypadku, dopuszcza się wyjątki. Jeśli ze względu na niewielką szerokość działki nie może być zachowane określone w przepisach 3 m, wówczas możliwe jest usytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki. Dzieje się tak jednak tylko i wyłącznie wówczas, gdy ściana budynku będąca najbliżej granicy nie posiada otworów okiennych lub drzwiowych. Zatem wyjątek ten dotyczy jedynie odległości ściany budynku bez okien od granicy działki.

okna za blisko granicy, dom zbyt blisko działki, okna za blisko granicy działki, odległość okien od granic działki, odległości okien od granicy działki, okna blisko granicy działki, dom zbyt blisko granicy działki, odległość okien od granicy działki warunki techniczne, odległość okien dachowych od granicy działki, odległość ściany bez okien od granicy działki, odległość budynku bez okien od granicy działki, okna za blisko granicy co teraz, jaka odległość okien od granicy działki, okna przy granicy działki
Źródło: www.aucklanddesignmanual.co.nz

Okna za blisko granicy działki — i co teraz?

W zabudowie jednorodzinnej, jeśli dom znajduje się zbyt blisko granicy działki, dopuszcza się nawet jego rozbudowę. Jako że warunki techniczne zakładają, że minimalna odległość okien dachowych w nadbudowanej ścianie (na 1 kondygnacji) od granicy działki nie może być niższa niż 4 m, prawo zobowiązuje inwestorów do przebudowy lub zamurowania istniejącego okna. Jeśli to my jesteśmy stroną poszkodowaną i dom, okna lub drzwi sąsiada znajdują się za blisko granicy naszej działki, możemy złożyć zawiadomienie do PINB. Wystarczy wskazać, że z uwagi na zbyt bliską odległość domu od granicy działki i obecność otworów okiennych, istnieje uzasadnione zagrożenie zbyt szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki i niemożność skutecznej ewakuacji. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, możemy zażądać, aby usunięto otwory okienne lub drzwiowe albo zastosowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.

Zobacz też: Jak urządzić taras i balkon

inne z tej kategorii