• Blog

  >

 • Czyste Powietrze 2021 — program priorytetowy w praktyce — pytania i odpowiedzi

Blog

Czyste Powietrze 2021 — program priorytetowy w praktyce — pytania i odpowiedzi
2021-08-24

Czyste Powietrze 2021. Sprawdzamy aktualność programu i wprowadzone w lipcu zmiany.

Program priorytetowy Czyste Powietrze 2021 to jedna z najczęściej wyszukiwanych dotacji do domów jednorodzinnych. Jakie zmiany rząd wprowadził w lipcu 2021 roku? Jakiej wysokości dofinansowania można uzyskać? Jak zdobyć kredyt na inwestycję realizowaną zgodnie z programem priorytetowym Czyste Powietrze, zgodnie z najnowszymi ustaleniami? 

czyste powietrze 2021, czyste powietrze wniosek, czyste powietrze dofinansowanie, programu, powietrze, czyste, wniosku, dopłaty, czyste powietrze, priorytetowego czyste, programu priorytetowego czyste, priorytetowego czyste powietrze, lipca
Źródło: czyste powietrze.gov.pl

Czyste Powietrze 2021 — cele programu priorytetowego i kto może być jego beneficjentem?

Ochrona środowiska jest traktowana w Polsce priorytetowo. Pomimo wielu aktualizacji i zmian, jakie wprowadzono w lipcu 2021 roku, jego cele pozostają niezmienne. Realizowanie programu priorytetowego Czyste Powietrze w polskim budownictwie ma prowadzić do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jak osiągnąć tak szczytne cele? Poprzez dofinansowanie odpowiednich działań i przedsięwzięć osób uprawnionych. Adresatami programu priorytetowego Czyste Powietrze są osoby, które posiadają lub są współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych albo lokali z wyodrębnioną księgą wieczystą. I — co najważniejsze — chcą przeprowadzić w posiadanych nieruchomościach prace termomodernizacyjne oraz wymienić stare źródła ciepła na paliwo na nowoczesne i ekologiczne.

Na jakiej wysokości dofinansowanie można liczyć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Zgodnie z wersją obowiązującą od 1 lipca 2021 roku, dotacja może wynieść do 30 000 zł dla podstawowego poziomu finansowania oraz 37 000 dla podwyższonego poziomu finansowania. Koszty kwalifikowalne dotyczą:

 • audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz,
 • podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, pomp ciepła: powietrze/woda (także tych o podwyższonej klasie efektywności energetycznej), powietrze/powietrze, gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kotła gazowego kondensacyjnego, kotłowni gazowej (dotyczy budynków nieprzyłączonych do sieci dystrybucji gazu),
 • kocioł olejowego kondensacyjnego, kotła na węgiel, kotła zgazowujący drewno, kotła na pellet drzewny (również o podwyższonym standardzie),
 • ogrzewania elektrycznego, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowe,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • ocieplenia przegród budowlanych,
 • stolarki okiennej i drzwiowej – zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi, jak również zakup. montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe. Koszty mogą obejmować również zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.

Jeśli chcemy sprawdzić, do jakiego poziomu finansowania się kwalifikujemy, program priorytetowy Czyste Powietrze oferuje szybki kalkulator dotacji. Z kolei maksymalne dopłaty dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych przedstawia poniższa tabela.

czyste powietrze 2021, czyste powietrze wniosek, czyste powietrze dofinansowanie, programu, powietrze, czyste, wniosku, dopłaty, czyste powietrze, priorytetowego czyste, programu priorytetowego czyste, priorytetowego czyste powietrze, lipca
Źródło: czyste powietrze.gov.pl

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu priorytetowego Czyste Powietrze? 

Są dwie możliwości złożenia wniosku do programu Czyste Powietrze: drogą elektroniczną – wypełniając wniosek na stronie rządowego programu podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego; albo składając papierowy wniosek w urzędzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub jego oddziału albo gminy, która zawarła porozumienie o realizację programu Czyste Powietrze.

czyste powietrze 2021, czyste powietrze wniosek, czyste powietrze dofinansowanie, programu, powietrze, czyste, wniosku, dopłaty, czyste powietrze, priorytetowego czyste, programu priorytetowego czyste, priorytetowego czyste powietrze, lipca
Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Kredyt programu priorytetowego Czyste Powietrze 2021

Zmiany z lipca 2021 w głównej mierze dotyczą właśnie kredytu Czyste Powietrze. Długo zapowiadany nabór wniosków o dopłaty do spłaty kredytu bankowego ruszył z dniem 6 lipca. Do tej pory jedynie Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska prowadzą nabór na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Aby złożyć wniosek Czyste Powietrze w banku, wystarczy udać się do oddziału i wypełnić odpowiednie dokumenty o kredyt. Po jego przyznaniu bank już sam złoży odpowiednie dokumenty o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze i dopnie wszelkich formalności.

Jeśli masz dodatkowe pytania albo chciałbyś uzupełnić wniosek przy pomocy naszego konsultanta, przejdź na naszą stronę programu Czyste Powietrze i skontaktuj się z doradcą technicznym Abakus Okna S.A. ds. Programu Czyste Powietrze. Na stronie rządowej dostępne są szczegółowe informacje zarówno o programie priorytetowym Czyste Powietrze, jak i STOP Smog oraz ulgach termomodernizacyjnych. Dopłaty mogą w znaczący sposób wpłynąć na nasz budżet domowy i zachęcić do podjęcia szerszych działań w trosce o ochronę środowiska i planety.

inne z tej kategorii